Số hiệu bằng:  


Cơ sở 1: Số 35 Đoàn Thị Điểm - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (84) 024. 373 26303 / 024. 384 52814 -221.241 Fax: (84) 024. 3732 2556
Website: www.yhn.edu.vn | Email: lienhe@yhn.edu.vn
Cơ sở 2: Số 103 Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội
*Kích phải chuột lên trang/ chọn In (print..) để in kết quả.